Stairway of Books RT

Kennismakingsgesprek  

Na aanmelding volgt er een gratis kennismakingsgesprek met u en uw kind waarin de hulpvraag wordt besproken. In dat gesprek wordt gekeken hoe Remedu uw kind kan helpen en wat de mogelijkheden kunnen zijn.

Vervolggesprek

Als alle partijen akkoord gaan, volgt er een vervolggesprek waarin het contract met algemene voorwaarden door u getekend wordt en alle benodigde gegevens van school en materialen voor analyse aan Remedu worden gegeven. (tarief 20 euro)

Als er een aanvullend didactisch onderzoek nodig is voor de begeleiding wordt u hiervan tijdens het vervolggesprek op de hoogte gesteld.

Begeleiding

Het begeleidingstraject wordt gestart met het analyseren van alle gegevens en er wordt een handelingsplan met leerdoelen voor het kind op maat gemaakt. (tarief 2 contracturen).

Starten van de begeleiding van het kind (doorgaans 12 x, frequentie 1x per week / 1 contractuur per week)

U wordt via e-mail wekelijks op de hoogte gebracht over de werkwijze, vorderingen en aandachtspunten van de gegeven begeleiding.

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may also like