Kind zelfvertrouwen leren

Remedu biedt gespecialiseerde hulp aan kinderen van groep 1 tot en met groep 8 van de basisschool, die moeite ervaren bij het begrijpen, leren en toepassen van de leerstof van een of meerdere vakken.

Remedu biedt deze kinderen gespecialiseerde hulp bij:
– Ontwikkeling fonologisch bewustzijn (taal, gr. 1 t/m 3)
– Ontwikkeling tellen en getalbegrip (rekenen, gr. 1 t/m 3)
– Lezen
– Begrijpend lezen
– Taal (grammatica en woordenschat)
– Spelling
– Rekenen
– Schrijven

Bij Remedu staat altijd het bevorderen van motivatie en het stimuleren van zelfvertrouwen bij kinderen centraal.

Tijdens de RT begeleiding leren kinderen om te gaan met de problemen die ze tijdens het leren ervaren en er oplossingen voor te bedenken. Door het leren toepassen van efficiënte strategieën ervaren kinderen weer succes en dat ze zelfredzaam zijn.

Kinderen die al een diagnose hebben voor dyslexie, maar die niet in aanmerking komen voor de vergoede behandeling, kunnen door ons behandeld worden. Ook voor kortstondige begeleiding voor een cito toets kunt u bij ons terecht.

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may also like