remedial teacher en kind
1 contractuur € 42,50
Kennismakingsgesprek Gratis
Vervolggesprek € 20,-
Analyseren van gegevens en opstellen van individueel handelingsplan 2 contacturen
Materiaalkosten leerling € 10,-  (eenmalig bij aanvang begeleiding)
Didactisch onderzoek aanvankelijk lezen, inclusief verslag 1 contractuur
Didactisch onderzoek aanvankelijk spellen, inclusief verslag 1 contractuur
Didactisch onderzoek rekenen, inclusief verslag 2 contracturen
Individuele begeleiding 1 contractuur
Eindevaluatie handelingsplan en begeleiding, inclusief verslag en gesprek 1 contractuur

Een contractuur begeleiding bestaat uit 45 minuten begeleiding,  15 minuten voorbereiding en administratie.

Bovenstaande tarieven zijn vrijgesteld van BTW.

Voor Remedial Teaching is geen algemene vergoeding te krijgen. De kosten komen voor rekening van de opdrachtgever. Dat zijn meestal de ouders/verzorgers van het kind. In een enkel geval vergoedt de verzekeringsmaatschappij (een deel van) de kosten. U kunt hierover het beste informeren bij uw privé zorgverzekeraar.