remedial teacher en kind

Welkom bij Remedupraktijk voor remedial teaching

waar we:

Het kind centraal stellen

Bij Remedu staat het kind centraal en wordt er gekeken naar alle aspecten die met het kind te maken hebben en van invloed kunnen zijn op het leren. Bij de begeleiding worden juist de positieve aspecten ingezet om de leerdoelen van de hulpvraag te bereiken.

Persoonlijke aandacht geven

In een vrijblijvend kennismakingsgesprek worden de hulpvraag en de mogelijkheden bij Remedu besproken. U wordt wekelijks op de hoogte gebracht van de gegeven begeleiding en de vorderingen.

Begeleiding op maat geven

Samen met u en uw kind wordt er een handelingsplan met persoonlijke leerdoelen, op maat gemaakt. Hierbij wordt er ook gekeken naar de sterke kanten en interesses van het kind. De RT (Remedial Teaching) begeleiding wordt steeds geëvalueerd en aangepast waar nodig.

Het kind laten groeien

Groei in motivatie + groei in zelfvertrouwen = groei in leren. Bij Remedu staat altijd het bevorderen van motivatie en het stimuleren van zelfvertrouwen bij kinderen centraal.

Samenwerken

Remedu vindt het erg belangrijk dat de zorg om het kind wordt afgestemd door middel van (duidelijke of open) communicatie en een goede samenwerking tussen ouders/ verzorgers, school en de remedial teacher.

Gespecialiseerde hulp bieden

De remedial teacher is een gediplomeerd leerkracht basisonderwijs, leerkracht speciaal onderwijs en geregistreerd remedial teacher en heeft hierin vele jaren onderwijservaring. Ze volgt jaarlijks trainingen en cursussen om kennis en ontwikkelingen in haar vakgebied bij te houden.

Kind zelfvertrouwen leren

Voor wie?

Remedu biedt gespecialiseerde hulp aan kinderen van groep 1 tot en met groep 8 van de basisschool, die moeite ervaren bij het begrijpen, leren en toepassen van de leerstof van een of meerdere vakken.

Remedu biedt deze kinderen gespecialiseerde hulp bij:
– Ontwikkeling fonologisch bewustzijn (taal, gr. 1 t/m 3)
– Ontwikkeling tellen en getalbegrip (rekenen, gr. 1 t/m 3)
– Lezen
– Begrijpend lezen
– Taal (grammatica en woordenschat)
– Spelling
– Rekenen
– Schrijven

Bij Remedu staat altijd het bevorderen van motivatie en het stimuleren van zelfvertrouwen bij kinderen centraal.

Tijdens de RT begeleiding leren kinderen om te gaan met de problemen die ze tijdens het leren ervaren en er oplossingen voor te bedenken. Door het leren toepassen van efficiënte strategieën ervaren kinderen weer succes en dat ze zelfredzaam zijn.

Kinderen die al een diagnose hebben voor dyslexie, maar die niet in aanmerking komen voor de vergoede behandeling, kunnen door ons behandeld worden. Ook voor kortstondige begeleiding voor een cito toets kunt u bij ons terecht.

Stairway of Books RT

Werkwijze

Kennismakingsgesprek  

Na aanmelding volgt er een gratis kennismakingsgesprek met u en uw kind waarin de hulpvraag wordt besproken. In dat gesprek wordt gekeken hoe Remedu uw kind kan helpen en wat de mogelijkheden kunnen zijn.

Vervolggesprek

Als alle partijen akkoord gaan, volgt er een vervolggesprek waarin het contract met algemene voorwaarden door u getekend wordt en alle benodigde gegevens van school en materialen voor analyse aan Remedu worden gegeven. (tarief 20 euro)

Als er een aanvullend didactisch onderzoek nodig is voor de begeleiding wordt u hiervan tijdens het vervolggesprek op de hoogte gesteld.

Begeleiding

Het begeleidingstraject wordt gestart met het analyseren van alle gegevens en er wordt een handelingsplan met leerdoelen voor het kind op maat gemaakt. (tarief 2 contracturen).

Starten van de begeleiding van het kind (doorgaans 12 x, frequentie 1x per week / 1 contractuur per week)

U wordt via e-mail wekelijks op de hoogte gebracht over de werkwijze, vorderingen en aandachtspunten van de gegeven begeleiding.

open boek

Voor scholen

Remedu biedt scholen de mogelijkheid om remedial teaching in te huren. Het voordeel voor kinderen is dat de extra begeleiding onder schooltijd plaats vindt. De begeleiding kan zowel in de klas als buiten de klas plaatsvinden en individueel of in groepen gegeven worden.

Voor extra informatie betreft de mogelijkheden en prijzen, graag contact opnemen met Remedu.

Remedial Teaching Tarieven

1 contractuur € 42,50
Kennismakingsgesprek Gratis
Vervolggesprek € 20,-
Analyseren van gegevens en opstellen van individueel handelingsplan 2 contacturen
Materiaalkosten leerling € 10,-  (eenmalig bij aanvang begeleiding)
Didactisch onderzoek aanvankelijk lezen, inclusief verslag 1 contractuur
Didactisch onderzoek aanvankelijk spellen, inclusief verslag 1 contractuur
Didactisch onderzoek rekenen, inclusief verslag 2 contracturen
Individuele begeleiding 1 contractuur
Eindevaluatie handelingsplan en begeleiding, inclusief verslag en gesprek 1 contractuur

Een contractuur begeleiding bestaat uit 45 minuten begeleiding,  15 minuten voorbereiding en administratie.

Bovenstaande tarieven zijn vrijgesteld van BTW.

Voor Remedial Teaching is geen algemene vergoeding te krijgen. De kosten komen voor rekening van de opdrachtgever. Dat zijn meestal de ouders/verzorgers van het kind. In een enkel geval vergoedt de verzekeringsmaatschappij (een deel van) de kosten. U kunt hierover het beste informeren bij uw zorgverzekeraar.

Neem contact met mij op

Over mij

Saskia Pisters Remedial Teacher

Saskia Pisters Remedial Teacher

Mijn naam is Saskia Pisters en ik ben eigenaar en geregistreerd remedial teacher van Remedu.

Ik ben in 1996 afgestudeerd aan Pedagogische academie Domstad te Utrecht en heb aansluitend de opleiding speciaal onderwijs met uitstroom remedial teaching in 1997 afgerond.

In 2016 heb ik nog een aanvullende Top HBO- opleiding afgerond met specialisme leer- en gedragsmoeilijkheden. Tijdens mijn loopbaan volg ik jaarlijks cursussen of trainingen wat betreft nieuwe kennis en ontwikkelingen in mijn vakgebied.

Inmiddels heb ik 20 jaar werkervaring in het praktijkonderwijs, speciaal basisonderwijs en in het reguliere onderwijs als groepsleerkracht, remedial teacher en ambulant begeleider.

Tijdens mijn werkzaamheden in het onderwijs merk ik altijd dat mijn aandacht vaak uit gaat naar die kinderen die iets extra nodig hebben, dan de reguliere lessen, om bepaalde leerstof eigen te maken. Juist het feit dat elk kind uniek is met een eigen leerwijze en eigen insteek, maakt onderwijs leerzaam, leuk en uitdagend!